Blog

15/06/2023

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

5 Wijzigingen die belangrijk zijn voor de medezeggenschap.

1) Stijging minimum loon per 1 juli 2023

Het minimumloon stijgt per 1 juli met 3,13%. Het bedrag wordt nu: 1995,00 bruto per maand. Omgerekend is dat 460,40 euro per week en 92,08 euro per dag. Iedereen vanaf 21 jaar heeft recht op dit minimum loon.

2) De nieuwe pensioenwet gaat in

Er is veel te doen geweest over de nieuwe pensioenwet maar de wet gaat toch in per 1 juli. Elk bedrijf krijgt tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregeling aan te passen. Veel organisaties vallen onder een cao waarin de pensioenafspraken zijn geregeld. Vanzelfsprekend zullen de nieuwe pensioenregelingen geïntegreerd worden in de cao’s.

Er zijn drie belangrijke veranderingen:

a) Er is sprake van een vaste premie

De maximale wettelijke premie is vastgelegd op 30 procent van het inkomen van de werknemer. De exacte hoogte van de premie in het nieuwe pensioenstelsel wordt bepaald door het pensioenfonds, op basis van het verwachte rendement en de deelnemers.

b) Uitkering pensioen flexibeler

De hoogte van de pensioenuitkering wordt bepaald door het behaalde rendement op de ingelegde premies. Pensioenfondsen kunnen makkelijker uitkeringen indexeren, omdat ze geen grote buffers meer hoeven aanhouden. Bij een slechter draaiende economie kunnen premies ook makkelijker verlaagd worden.

c) Meer inzicht en persoonlijker

Elke werknemer weet straks hoe vol zijn of haar pensioenpot zit en hoeveel rendement daarop is behaald. Daarbij wordt per leeftijdsgroep anders belegd: voor jongeren meer risico, voor ouderen minder risico. Rendement en zekerheid zijn belangrijke onderdelen in het nieuwe pensioenstelsel.

3) Aanpassing Wet Verbetering Poortwachter: visie werknemer op re-integratie

Als een werknemer 6 weken ziek is, moet er een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts. In de probleemanalyse beschrijft de bedrijfsarts in medische termen wat de werknemer scheelt. Vervolgens wordt een Plan van Aanpak gemaakt door de werkgever en de medewerker, om de medewerker te begeleiden in zijn herstelproces. In dit Plan van Aanpak staan géén medische gegevens maar wel concrete activiteiten die bijdragen aan de re-integratie van de medewerker, voor zover dat mogelijk is. De verandering per 1 juli houdt in dat de visie van de werknemer op de re-integratie wordt vastgelegd in het Plan van Aanpak. Het leidt ertoe dat duidelijker wordt hoe de werknemer zelf aankijkt tegen het re-integratieproces. De positie van de werknemer wordt hiermee verstrekt.

4) Loon doorbetaling van AOW-er verkort

Om het nog aantrekkelijker te maken om een reeds gepensioneerde medewerker in dienst te nemen, wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-er, verkort. Tot 1 juli is het zo dat als een AOW-er ziek wordt, de werkgever 13 weken loon moet doorbetalen. Per 1 juli is dat nog maar 6 weken. Bij medewerkers die niet gepensioneerd zijn moet de werkgever bij ziekte 2 jaar loon doorbetalen.

5) Wet Werken Waar Je Wilt gaat (nog) nìet in per 1 juli

Op dit moment geldt de Wet Flexibel Werken, een wet die het mogelijk maakt dat de medewerker het verzoek indient voor een andere arbeidsduur, andere arbeidstijd en/of een andere arbeidsplaats. Binnen deze bestaande wet kan de werkgever het verzoek van de werknemer eenvoudig afwijzen, zonder dit verder te beargumenteren. Bij de Wet Werken Waar Je wilt, mag de werkgever het verzoek om op een andere plek te werken, bijvoorbeeld thuis, niet meer zomaar afwijzen. De werkgever moet het verzoek van de werknemer in beginsel accepteren. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mag de werkgever het verzoek afwijzen. De Wet Werken Waar Je Wilt is al wel door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer aangenomen.

Deel dit artikel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *