Trainingen

Teambuilding voor de OR

Van los zand naar team

De ondernemingsraad werkt als een groep omdat de Wet op de Ondernemingsraden dat zo voorschrijft. Maar een groep mensen bij elkaar voegen, leidt niet vanzelfsprekend tot een team. Om het teamgevoel in de OR te versterken, is het nuttig om te investeren in de teambuilding.

Outdoor

Om het teamgevoel snel te ontwikkelen zet ik de methode van outdoor training in. Dit houdt in dat de OR in de buitenlucht aan de slag gaat met opdrachten. Er wordt gewerkt met blokken hout, touw en bamboe. De opdrachten gaan over samenwerken, communiceren en problemen oplossen. Elke opdracht wordt nabesproken en bij alles wordt een link gelegd naar het OR-werk. Na afloop hebben de OR-leden elkaar op een hele nieuwe wijze leren kennen.

Teamrollen

Na het buitenwerk wordt er in een binnenruimte verder gewerkt. Dan gaat de OR aan de slag met de teamrollen van Belbin en de kernkwaliteiten. Het geheel wordt afgerond met een slotoefening die ervoor zorgt dat er geen open einden zijn.

Maatwerk

Mijn trainingen zijn altijd maatwerk. Aan de hand van een voorgesprek stel ik samen met u vast waar tijdens de training het accent op moet liggen.