Trainingen

Medezeggenschap bij reorganisatie

Reorganisaties zijn ingrijpend

Reorganisaties zijn zware onderwerpen voor de ondernemingsraad. Een reorganisatie vindt plaats als de organisatie niet op dezelfde voet kan doorgaan. Dit kan zijn omdat de omgeving zodanig veranderd is dat de organisatie zich moet aanpassen. Het kan ook zijn dat de organisatie intern niet meer goed functioneert en op de schop moet. Gelukkig heeft de OR adviesrecht. Daarmee draagt hij bij aan het zo goed mogelijk ondervangen van de nadelige  gevolgen van een reorganisatie.

Pijnlijke ingrepen

Reorganisaties zijn altijd pijnlijke ingrepen. Bij reorganisaties moeten medewerkers van positie veranderen of ze verliezen zelfs hun baan. Vooral als er ontslagen vallen ontstaat er onrust in de organisatie. Op zo’n moment wordt er naar de OR gekeken want die heeft adviesrecht. Om adequaat te kunnen adviseren heeft de OR kennis nodig van wet- en regelgeving. Ook vergt het goede communicatieve vaardigheden om de achterban te betrekken bij en te informeren over de reorganisatie.

Samenvatting

  • Voor wie: ondernemingsraden betrokken in reorganisaties
  • Wat wordt er besproken: adviesrecht, wet- en regelgeving over reorganisaties, communicatie met de achterban
  • Op welke manier: maatwerktraining
  • Wat levert het op: een goed inzicht in verantwoordelijkheid bij reorganisaties
  • Tijd: minimaal 2 dagdelen