Trainingen

Reorganisatie en achterban

Omgaan met frustraties en boosheid bij de achterban

Reorganisaties zijn zware onderwerpen voor de ondernemingsraad. Een reorganisatie vindt plaats als de organisatie niet op dezelfde voet kan doorgaan. Dit kan zijn omdat de omgeving zodanig veranderd is dat de organisatie zich moet aanpassen. Het kan ook zijn dat de organisatie intern niet meer goed functioneert en op de schop moet.

Pijnlijke ingrepen

Reorganisaties zijn altijd pijnlijke ingrepen. Bij reorganisaties moeten medewerkers van positie veranderen of ze verliezen zelfs hun baan. Vooral als er ontslagen vallen ontstaat er onrust in de organisatie. Op zo’n moment wordt er naar de OR gekeken want die heeft adviesrecht. Soms wordt de achterban ontevreden of zelfs boos over de opstelling van de OR. Waarom houdt de OR de ontslagen niet tegen of regelt hij geen betere afvloeiingsmogelijkheden? Om daar op een adequate manier mee om te gaan kunt u deze training volgen.

Verlies en rouw

De training geeft de ondernemingsraad inzicht in wat er met mensen gebeurt als ze hun zekerheid verliezen. Het verklaart de reacties van de medewerkers bij het kwijtraken van iets dat hen dierbaar was: hun baan, hun inkomen, hun positie in het bedrijf. Maar het helpt de ondernemingsraad ook om zichzelf te beschermen tegen de boosheid en frustraties van de achterban. Deze training draagt eraan bij de verantwoordelijkheden bij een reorganisatie scherp in beeld te houden. De training geeft de OR houvast in roerige tijden zodat de ondernemingsraad niet meer lasten op de schouders krijgt dan strikt noodzakelijk.

Samenvatting

  • Voor wie: ondernemingsraden betrokken in reorganisaties
  • Wat wordt er besproken: omgaan met frustraties en boosheid
  • Op welke manier: training
  • Wat levert het op: een goed inzicht in verantwoordelijkheid bij reorganisaties
  • Tijd: 2 dagdelen