Trainingen

Onderhandelen met de bestuurder

Overleg met bestuurder

De bestuurder is de belangrijkste overlegpartner van de ondernemingsraad. In de overlegvergadering probeert de ondernemingsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de bestuurder. Om goede resultaten te boeken in dat overleg zijn onderhandelingsvaardigheden nodig. Het zijn vaardigheden die er voor zorgen dat de ideeën van de OR in het beleid worden meegenomen. In deze training krijgt de OR de handvatten om invloed uit te oefenen zonder schade in de relatie te veroorzaken.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is cruciaal voor invloed in de overlegvergadering. Daarom wordt in deze training eerst aandacht besteed aan de eigen OR-vergadering. De ondernemingsraad krijgt aanwijzingen en tips om de eigen vergadering goed te benutten als voorbereiding op de overlegvergadering.

Onderhandelen

De ondernemingsraad krijgt communicatieve vaardigheden aangereikt om de inhoudelijke punten goed aan de orde te stellen in de overlegvergadering. Het is verstandig om een punt gezamenlijk door enkele OR-leden in te brengen. Het vergt een goed samenspel van de OR-leden dat in deze training geoefend zal worden. De ondernemingsraad leert tevens onderhandelen. Dat wil zeggen dat de ondernemingsraad weet welke fases doorlopen worden in een onderhandeling. Ook leert de ondernemingsraad om de juiste strategie toe te passen. Het eindresultaat is dat de OR goed voorbereid een overleg ingaat met een grotere kans op succes.

Samenvatting

  • Voor wie: ondernemingsraden, onderdeelcommissies, PVT
  • Wat wordt er besproken: effectief onderhandelen met de bestuurder
  • Op welke manier: interactieve training
  • Wat levert het op: met onderhandelen resultaat halen zonder de relatie te beschadigen
  • Tijdsinvestering: minimaal 2 dagdelen