Trainingen

Medezeggenschap bij fusie

Medezeggenschap bij fusie

Als uw bestuurder melding maakt van het voornemen tot fusie, doet u er als ondernemingsraad goed aan u voor te bereiden op het proces dat komen gaat. U kunt bij mij een training volgen waarin u volledig geschetst krijgt wat een fusie inhoudt. U krijgt ten eerste een overzicht van de procedurele fases in het fusietraject.  Daar zijn allerhande voorschriften voor. U moet hierbij denken aan wetgeving op het gebied van ondernemingen en arbeid, maar ook aan bijvoorbeeld de Fusiegedragsregels van de SER. Natuurlijk komt ook de Wet op de Ondernemingsraden ter sprake omdat een fusie altijd een adviesaanvraag is conform artikel 25 van de WOR.

Waarom een fusie?

Naast de procedurele kant kijken we ook naar de inhoudelijke afwegingen om tot een fusie te komen. Een fusie is altijd een antwoord op een probleem. De bestuurders zullen de conclusie hebben getrokken dat een fusie het beste antwoord is maar is dat ook zo? Welke alternatieven zijn overwogen? Welke voor- en nadelen zitten er aan een fusie? Wie gaan de meeste gevolgen ondervinden van de fusie? Hoe zijn die gevolgen het beste op te vangen? Ongetwijfeld wordt er ook een reorganisatie doorgevoerd. Op welk moment is die reorganisatie het meest logisch, voor of na de fusie?

Andere spelers

De vakbond is een belangrijke speler bij dit proces. U krijgt inzicht hoe de taakverdeling is tussen vakbond en ondernemingsraad. U krijgt ook te maken met de fusiepartner. Als deze een ondernemingsraad heeft, kunt u een fusieplatform inrichten. De voor- en nadelen hiervan worden met u besproken. Na afloop van deze training heeft u een goed inzicht in een fusietraject en de mogelijkheden om daar als ondernemingsraad effectief invloed op uit te oefenen.

Samenvatting

  • Voor wie: ondernemingsraden
  • Wat wordt er besproken: alle facetten van een fusie
  • Op welke manier: door middel van een interactieve training
  • Wat levert het op: goede voorbereiding op een eventueel fusieproces
  • Tijd: minimaal 2 dagdelen

Medezeggenschap bij fusies in de zorg