Trainingen

Effectief vergaderen

Vergaderen is een middel

Voor een ondernemingsraad is effectief vergaderen noodzakelijk. De OR vergadert regelmatig en wel op twee manieren: als raad zelf en in de overlegvergadering met de bestuurder. Deze training richt zich in de eerste plaats op de vergadering van de ondernemingsraad zelf. Het uitgangspunt is: een vergadering is een middel en geen doel op zich. In de training wordt de vraag aangescherpt: waarom wordt er vergaderd? Wat wil men met een vergadering bereiken? Als dat duidelijk is, wordt gekeken hoe dat doel het beste bereikt kan worden.

Inhoud, proces, procedure

Een goede vergadering moet op drie punten in orde zijn:  inhoud, proces en procedure.

Bij inhoud gaat het om de stukken die op de agenda staan. Worden ze op tijd verzonden? Leest iedereen ze op tijd? En vormen de OR-leden zich een beeld van de inhoud?

Bij procedure wordt gekeken naar de afspraken die ervoor zorgen dat een vergadering goed verloopt. Hier wordt met name gekeken naar de agenda, de notulen, de taakverdeling en de aanvullende regels die zorgen voor een goed verloop van de vergadering.

Bij proces wordt gekeken naar de manier waarop de leden met elkaar omgaan. Hoe wordt er gecommuniceerd en hoe is de interactie in de groep? De training Effectief vergaderen zorgt ervoor dat de vergadering op alle drie punten in orde is.

BOB-model

In de training krijgen de OR-leden het BOB-model aangeboden. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Door dit model te hanteren is de OR er zeker van dat het onderwerp grondig besproken wordt. Het besluit dat de OR vervolgens neemt zal gebaseerd zijn op goede afwegingen.

Samenvatting

  • Voor wie: ondernemingsraden, commissies, PVT
  • Wat wordt er besproken: alle voorwaarden voor een effectieve vergadering
  • Op welke manier: korte inleidingen met veel oefeningen
  • Wat levert het op: een geordende en effectieve vergadering
  • Tijd: minimaal 2 dagdelen