Trainingen

Training klachtenbegeleiders

Voorkom escalatie van klachten

Klachtenbegeleiders begeleiden medewerkers die ontevreden zijn met een situatie maar zelf geen oplossing weten te vinden. Vaak heeft het te maken met problemen rondom roostering maar ook bejegening kan een bron van onvrede zijn. Om te voorkomen dat zo’n ongewenste situatie uit de hand loopt, schept de organisatie de mogelijkheid om met behulp van een klachtenbegeleider tot een oplossing te komen. Mocht het onverhoopt niet lukken om er onderling uit te komen, dan wordt een klacht doorverwezen naar een interne klachtencommissie. Ook daarbij ondersteunt de klachtenbegeleider de medewerker met een klacht.

Deze methode voorkomt onnodige spanningen in teams en stopt grijs ziekteverzuim. Ook de toevlucht naar Het Huis voor Klokkenluiders is niet nodig. De onvrede wordt namelijk op tijd gede-escaleerd door het intern goed op te lossen.

Voor begeleiding bij implementatie van klachtenbegeleiding en voor training aan klachtenbegeleiders kunt u bij mij terecht.