Trainingen

Onderdeelcommissie

Medezeggenschap door OC

Rol van de onderdeelcommissie

Als onderdeelcommissie verzorgt u de medezeggenschap voor uw organisatieonderdeel. Dat is een belangrijke opdracht waarbij de afstemming tussen de onderdeelcommissie en de ondernemingsraad van groot belang is. Of de onderdeelcommissie veel bevoegdheden heeft, is afhankelijk van de afspraken met de ondernemingsraad. In de praktijk blijkt dat veel onderdeelcommissies vrijwel hetzelfde functioneren als ondernemingsraden.

Visie, strategie en werkwijze

Als u net geïnstalleerd bent als nieuwe onderdeelcommissie, is het verstandig om een aantal zaken te af te spreken. Dat kan uitstekend in een training. Ten eerste heeft de onderdeelcommissie een gemeenschappelijke visie op medezeggenschap nodig. Ook zal de onderdeelcommissie een eigen strategie willen ontwikkelen. Het gaat dan om de vraag of de onderdeelcommissie op basis van de Wet op de Ondernemingsraden werkt of dat het eigen spelregels afspreekt met de bestuurder. Het is ook nuttig om vast te stellen of de onderdeelcommissie alle zaken wil oppakken of dat zij prioriteiten stelt.

Wet op de Ondernemingsraden

De nieuwe leden in de onderdeelcommissie zullen, ongeacht welke strategie, ook behoefte hebben aan kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het dagelijks bestuur van de onderdeelcommissie zal opnieuw gekozen worden.

Bestuurder, achterban en team

Andere onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn vergadertechnieken, omgaan met de bestuurder en communicatie met de achterban. Om een hecht team van de onderdeelcommissie te maken kunt u een onderdeel teambuilding toevoegen. Dit kan ondersteund worden met aandacht voor teamrollen (Belbin) en kernkwaliteiten.

Resultaten:

  • De OC-leden kennen na afloop hun taak en rol.
  • Het dagelijks bestuur kan de onderdeelcommissie adequaat aansturen, eventueel ondersteund door een ambtelijk secretaris.
  • De nieuwe onderdeelcommissie kan als één team de medezeggenschap vormgeven.

Aanpak

Op basis van een voorgesprek stel ik met u het trainingsprogramma samen. Daarmee is de training altijd maatwerk.