Trainingen

Nieuwe Ondernemingsraad

Een nieuw team voor een nieuwe zittingsperiode

Hebt u verkiezingen gehad en bent u een nieuw gekozen ondernemingsraad? Misschien is nu de hele ondernemingsraad nieuw maar waarschijnlijker is dat de ondernemingsraad een mix is van ervaren en nieuwe OR-leden. Dan is het verstandig om een training te organiseren zodat daarna iedereen in de OR gericht aan de slag kan. De inhoud van zo’n training is maatwerk. U bepaalt zelf wat u nodig hebt maar hier alvast wat tips:

Visie en strategie

Om als nieuw OR-team de medezeggenschap te kunnen uitvoeren is een gemeenschappelijke visie noodzakelijk. Ook zal de ondernemingsraad een eigen strategie willen ontwikkelen. Het gaat dan om de vraag of de ondernemingsraad op basis van de Wet op de Ondernemingsraden werkt of eigen spelregels afspreekt met de bestuurder. Het is ook nuttig om vast te stellen of de ondernemingsraad alle zaken wil oppakken of prioriteiten stelt.

Wet op de Ondernemingsraden

De nieuwe leden in de ondernemingsraad zullen, ongeacht welke strategie, ook behoefte hebben aan kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad zal opnieuw gekozen worden en wellicht stelt u commissies in. Andere onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn vergadertechnieken, omgaan met de bestuurder en communicatie met de achterban.

OR als team

Om een hecht team van de ondernemingsraad te maken kunt u een onderdeel teambuilding toevoegen, met aandacht voor teamrollen (Belbin) en kernkwaliteiten. Waar nodig kan het reglement aangepast worden zodat het weer aansluit op de praktijk van deze nieuwe ondernemingsraad. Deze elementen kunnen allemaal aan de orde komen in een OR-training.

Resultaten

  • De OR-leden kennen na afloop hun taak en rol.
  • Het dagelijks bestuur kan de ondernemingsraad adequaat aansturen, eventueel ondersteund door een ambtelijk secretaris.
  • De nieuwe ondernemingsraad kan als één team de medezeggenschap vormgeven.

Aanpak

Op basis van een voorgesprek stel ik met u het trainingsprogramma samen. Daarmee is de training altijd maatwerk.