Trainingen

Ervaren Ondernemingsraad

Ervaren OR

Als ervaren OR behandelt u adviesaanvragen en instemmingsaanvragen. U houdt toezicht op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. U neemt wellicht ook nog initiatieven om de werksituatie voor medewerkers te verbeteren. Daarnaast bent u sparringspartner van de bestuurder en vertegenwoordiger van de achterban. U bent die countervailing power die er voor zorgt dat de organisatie nóg beter functioneert.

Kortom, u heeft een stevig takenpakket. Om dat aan te kunnen is het noodzakelijk dat de OR een aantal voorwaarden op orde heeft.

OR als team

Het is prettig als de OR functioneert als een geoliede machine. Dat vraagt eenheid en vertrouwen in het OR-team. Een goede aansturing door het Dagelijks Bestuur is onmisbaar, evenals een heldere taakverdeling.

Kennis en vaardigheden

Voor een effectief overleg met uw bestuurder zult u kennis nodig hebben over reorganisaties en fusies. Ook personele regelingen, de CAO en de actuele wetgeving op gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn onderwerpen waarover u in gesprek zult gaan. U zult vaardigheden nodig hebben als vergadertechnieken, debatteren, onderhandelen en beïnvloeden.

OR en bestuurder

De OR functioneert het beste als de afspraken intern helder zijn. Ook de afstemming met de bestuurder moet goed zijn. Het is noodzakelijk dat de visies van de overlegpartners op elkaar aansluiten. Het reglement van de OR dient actueel te zijn. Misschien is er een convenant nodig om de samenwerking tussen OR en bestuurder te verbeteren.

Hoger niveau

Als u er aan toe bent om uw functioneren op een hoger niveau te brengen, dan ben ik u graag van dienst. Ik kan u ondersteunen op gebied van kennis, vaardigheden, houding, teambuilding en het ontwikkelen van een heldere visie. Ook bied ik begeleiding aan om de afstemming tussen bestuurder en ondernemingsraad te verbeteren.

Aanpak

Op basis van een voorgesprek stel ik met u het trainingsprogramma samen. Daarmee is de training altijd maatwerk.