Trainingen

Commissie VGWM / ARBO

Invloed op arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim

Wettelijke mogelijkheden

De OR heeft een belangrijke rol op het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Op geen enkel ander terrein heeft de ondernemingsraad wettelijk zoveel mogelijkheden. De Arbeidsomstandighedenwet heeft de ondernemingsraad naar voren geschoven als een belangrijke toezichthouder op arbeid en gezondheid.

Echte invloed op Arbo

Toch is het moeilijk om echt invloed uit te oefenen. Het onderwerp Arbo kan door de hele ondernemingsraad opgepakt worden maar vaker wordt er gekozen voor een commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu(VGWM) of commissie Arbo. In gerichte trainingen over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en duurzame inzetbaarheid krijgt de commissie VGWM of Arbo handvatten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan arbobeleid.

Resultaten

Na afloop van zo’n training kent u de wetgeving en de aanvullende regels. U kunt hierbij denken aan de Arbeidsomstandighedenwet met daarbij de onderliggende wetgeving als het Arbobesluit en de Arbocatalogus. U kent ook de regels van de Wet verbetering Poortwachter en de WIA. De training zal tevens gericht zijn op het versterken van de communicatieve vaardigheden. De communicatieve vaardigheden zoals vergaderen, presenteren, onderhandelen en beïnvloeden zijn noodzakelijk omdat u vaak als commissie overleg pleegt met preventiemedewerkers, managers, arbodienst, arbo-arts, inspectie en andere spelers.

Aanpak

Op basis van een voorgesprek stel ik met u het trainingsprogramma samen. Daarmee is de training altijd maatwerk.