Trainingen

Commissie Sociaal Beleid

Invloed op Sociaal Beleid en personele regelingen

Als Commissie Sociaal Beleid zult u van de ondernemingsraad de opdracht hebben gekregen om u te verdiepen in het Sociaal Beleid van uw organisatie. Vaak heeft deze Commissie de taak om instemmingsaanvragen op het gebied van Sociaal Beleid vooraf te bekijken zodat de ondernemingsraad daar in zijn geheel een besluit over kan nemen. Voor de Commissie Sociaal Beleid speelt altijd de vraag of er al iets is geregeld in de CAO. U gaat als Commissie aan de slag met de onderwerpen die nog niet geregeld zijn in de CAO. Of met onderwerpen waarbij in de CAO alleen algemene afspraken zijn gemaakt en waar de OR nadere invulling aan kan geven in overleg met de bestuurder.

Naast de CAO is veel Sociaal Beleid geregeld in wetgeving. Denk hierbij aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Door deze wet is het ontslagrecht versoepeld wat vooral bij reorganisaties een rol speelt. Ook de wetgeving rondom arbeidstijden en verlof is aangepast. Door al deze veranderingen is een actuele overzicht onmisbaar is voor een Commissie Sociaal Beleid. 

Kennis en vaardigheden

Om het werk goed te kunnen doen heeft de Commissie kennis nodig van Sociaal Beleid en de CAO. Dat vraagt goede leesvaardigheden en een analytische blik. Om tot goede voorstellen te komen waar de ondernemingsraad wat aan heeft zult u zelf een stevige inhoudelijke discussie moeten kunnen voeren. Het is verstandig om hierbij gebruik te maken van het BOB model, een gespreksmodel dat zorgt voor een grondige en gefaseerde bespreking. U zult een presentatie geven aan de OR van uw bevindingen en uw conclusies. Dat vraagt om goede presentatie vaardigheden.

U kunt bij mij een training volgen om uw kennis te vergroten en uw vaardigheden te verbeteren.

Aanpak

Op basis van een voorgesprek stel ik met u het trainingsprogramma samen. Daarmee is de training altijd maatwerk.