Trainingen

Commissie Sociaal Beleid

Invloed op Sociaal Beleid en personele regelingen

Als commissie Sociaal Beleid zult u van de ondernemingsraad de opdracht hebben gekregen om u te verdiepen in het sociaal beleid van uw organisatie. Vaak heeft deze commissie de taak om instemmingsaanvragen op het gebied van Sociaal Beleid vooraf te bekijken zodat de ondernemingsraad daar in zijn geheel een besluit over kan nemen. Voor de commissie Sociaal Beleid speelt altijd de vraag of er al iets is geregeld in de CAO. U gaat als commissie aan de slag met de onderwerpen die nog niet geregeld zijn in de CAO. Of met onderwerpen waarbij in de CAO alleen algemene afspraken zijn gemaakt en waar de OR nadere invulling aan kan geven in overleg met de bestuurder.

Kennis en vaardigheden

Om het werk goed te kunnen doen heeft de commissie kennis nodig van Sociaal Beleid en de CAO. Om tot goede voorstellen te komen waar de ondernemingsraad wat aan heeft zult u zelf een stevige inhoudelijke discussie moeten kunnen voeren. Het is verstandig om hierbij gebruik te maken van het BOB model, een gespreksmodel dat zorgt voor een grondige en gefaseerde bespreking. U zult een presentatie geven aan de OR van uw bevindingen en uw conclusies. Dat vraagt om goede presentatie vaardigheden.

U kunt bij mij een training volgen om uw kennis te vergroten en uw vaardigheden te verbeteren.