Tag: strategie

Is de OR toe aan Medezeggenschap 3.0?

De term Medezeggenschap 3.0 valt regelmatig. Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Kan en wil elke ondernemingsraad met dit concept werken? In deze blog een weergave van wat Medezeggenschap 3.0 inhoudt en een beschouwing of het voor elke OR geschikt is.

Lees verder

Basiselementen voor een goed functionerende Ondernemingsraad

De ondernemingsraad wil resultaten boeken. Invloed uitoefenen op het beleid van de bestuurder. Maar om die doelen te halen is het noodzakelijk dat de OR intern de zaken goed op orde heeft. In dit artikel worden de 5 basiselementen behandeld die elke OR geregeld moet hebben.

Lees verder