Tag: rouwproces

4 Tips voor gemoedsrust in tijden van reorganisatie

In elke organisatie wordt wel eens gereorganiseerd. De aanleiding kan verschillen maar pijn doet het altijd. Bij reorganisaties hebben ondernemingsraden meestal adviesrecht. Dat is een mooie verworvenheid maar in de praktijk is het voor ondernemingsraadsleden een moeilijke tijd. Niet zelden melden OR-leden tijdens reorganisaties dat ze zich grote zorgen maken. Enkele OR-leden vertelden mij er soms ’s nachts van wakker te liggen. Vooral als de achterban teleurgesteld en boos is over de opstelling van de OR, wordt het moeilijk. Daarom hier 4 tips om deze lastige periode te doorstaan.

Lees verder