Tag: beïnvloedingsstijlen

Bewust beïnvloeden of beïnvloed worden

In het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wil men elkaar beïnvloeden. Dat is ook de bedoeling. Maar het is goed om te weten hoe beïnvloeding verloopt. Daardoor kan de OR zelf beter beïnvloeden. Maar het is ook goed om te herkennen wanneer beïnvloeding plaatsvindt. In dit artikel worden vier stijlen van beïnvloeding beschreven zodat ze herkenbaar en bruikbaar worden.

Lees verder