Referenties

Referenties

Ondernemingsraad Carintreggeland – Hengelo

Agnes is een zeer kundige trainer met heel veel ervaring op het gebied van de ondernemingsraad.

Al in het kennismakingsgesprek had ze zich goed verdiept in de organisatie en dat praat direct al een stuk makkelijker. Onze ondernemingsraad wilde graag handvatten hoe hij de grote beleidsstukken het beste kan lezen. Daar heeft Agnes goede handvatten voor gegeven. Aan het einde van de training heb je ook echt het gevoel dat je met bagage naar huis gaat.

Verder is Agnes een prettig persoon, open in communicatie en ze zorgt voor afwisseling op een ‘lange’ trainingsdag. Alle leden van onze OR waren vol lof over de manier van kennisoverdracht. Allereerst een voorbereidende opdracht. Op de trainingsdag zelf ook diversiteit. Van voorstelronde tot Powerpoint, van opdrachten in groepjes tot één grote opdracht ‘buiten’ voor het team. Erg leuk, zo blijft iedereen betrokken en alert. Wij bevelen haar aan!

Ondernemingsraad Carintreggeland – Hengelo (januari 2023)

Ondernemingsraad UnieNzv

Agnes heeft ons buitengewoon goed meegenomen in het traject waarin wij vanwege een herstructurering moesten nadenken over een nieuwe vorm van medezeggenschap. Zij wist ons net als bij eerdere trainingen goed voor te lichten over de wettelijke kaders, en prikkelde ons om een juiste aanpak te formuleren. Dankzij haar heldere adviezen hebben wij onze achterban goed kunnen informeren en raadplegen over dit belangrijke onderwerp.

Sanne Ras, voorzitter ondernemingsraad UnieNzv

28 juni 2021

OR Bracamonte Convenient Kitchen

Wij hebben Agnes Nibbeling ingeschakeld voor advies over veranderingen in personele regelingen die de bestuurder voorstelde als gevolg van de Coronacrisis. Het advies van Agnes was duidelijk, goed voorbereid en werd helder toegelicht. Dit heeft ons goede handvatten gegeven om de vraagstukken aan te pakken. Agnes is deskundig, vriendelijk en meedenkend. Fijn om mee samen te werken!

8 april 2020

Ondernemingsraad Orion

Dank voor jouw begeleiding bij het fusietraject, met heel veel kennis van zaken. Open en met humor. Wat hebben we veel van je geleerd!

17 december, 2019

Ondernemingsraad Dr. Leo Kannerhuis

We hebben je ervaren als een betrokken en deskundig adviseur bij het fusietraject. Dank daarvoor!

1 december 2018

Ondernemingsraad InteraktContour

We hebben bij Agnes Nibbeling diverse trainingen gevolgd over strategisch denken. Onder deskundige leiding van Agnes heeft de ondernemingsraad aanbevelingen gedaan aan de bestuurder t.a.v. de Lange Termijn Strategie. Wij hebben Agnes beleefd als een goede trainer die oog heeft voor de verschillende belangen en kan aansluiten zowel op groepsniveau als individueel niveau. Ze heeft zeer veel kennis en weet deze d.m.v. verschillende werkvormen duidelijk over te brengen.

20 november 2018

OR Frion

De OR van Frion heeft de trainingen van Agnes als prettig ervaren. We hebben geleerd te werken met de BOB methode, efficiënt vergaderen en hoe te onderhandelen met de bestuurder. Agnes geeft op een laagdrempelige en toegankelijke wijze trainingen. Ze heeft veel ervaring en past deze toe in de trainingen. De OR van Frion kijkt positief terug op 3 productieve en leerzame trainingsdagen.

18 mei 2017

Ondernemingsraad ZINN

OR ZINN heeft in 2015 de hulp van Agnes ingeroepen om te onderzoeken of de medezeggenschap binnen ZINN effectiever en slagvaardiger kon, dit binnen de (wettelijke) mogelijkheden. En dat is – binnen drie sessies – gelukt! Mede dankzij de rustige, heldere, analytische en constructieve aanpak van Agnes is de OR goed op weg geholpen en, niet onbelangrijk, de uitkomsten en beslissingen zijn een product van de OR-zélf. Hiermee is een goede basis gelegd voor de gewenste medezeggenschap. Verder maken we als OR dankbaar gebruik van de inhoudelijke en prettig leesbare columns die Agnes publiceert.

25 april 2017

Ondernemingsraad Kinderopvang Solidoe

Wij als Ondernemingsraad van Solidoe hebben de training van Agnes als een zeer leerzame en effectieve training ervaren. Agnes heeft veel kennis van zaken en weet de theorie goed te vertalen naar praktijk voorbeelden. De training werd erg afwisselend aangeboden. Uitleg over de WOR en vervolgens gelijk met casussen aan de slag om het in de praktijk te kunnen gebruiken. Wij kunnen iedereen deze training aanraden!

19 april 2017

Ondernemingsraad Revalidatiecentrum De Hoogstraat

Agnes is al verschillende malen onze begeleider geweest bij de OR-trainingen. Ondanks de lange trainingsdagen was zij inspirerend en konden wij de lange dagen met gemak volhouden. Er was een goede afwisseling van activiteiten. Zij is zakelijk, maar schept een open, ontspannen sfeer. Ze heeft veel deskundigheid, waarvan wij regelmatig gebruik gemaakt hebben.

 22 maart 2017