Over Agnes

Prijslijst Medezeggenschap

Agnes Nibbeling Training en Advies vanaf 1 september 2023

Eén dagdeel MZ-training € 1010,00
Eéndaagse MZ-training van twee dagdelen € 2020,00
Eéndaagse MZ-training van drie dagdelen € 3030,00
Tweedaagse MZ-training van vier dagdelen € 4040,00
Tweedaagse MZ-training van vijf dagdelen € 5050,00
Deze tarieven zijn van toepassing op de maatwerktrainingen voor ondernemingsraden en cliëntenraden. Het tarief is inclusief voorbereidingstijd. In uitzonderlijke gevallen kunnen er extra dagdelen voorbereiding worden gerekend. Uiteraard vindt dit alleen plaats in overleg en in overeenstemming met u.
Uurtarief advieswerk voor medezeggenschap €  135,00

Reiskosten € 0,45 per kilometer.

De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal en gebruik van beamer en laptop.

Trainingen zijn vrij van BTW vanwege de erkenning door het CRKBO.

Over advieswerk wordt 21% BTW geheven.

Indien u wenst kunnen trainingen plaatsvinden in uw eigen locatie.
Als u extern wilt trainen, komen er de verblijfkosten bij. 

Online trainingen

Naast fysieke trainingen in de zaal kunt u ook kiezen voor online trainingen. Deze worden verzorgd met de applicatie Zoom. Als de fysieke training niet door kan gaan is er altijd de mogelijkheid om online te trainen.

De prijzen zijn per 1 september 2023 verhoogd. Echter, offertes die overeengekomen worden vóór 1 september worden uitgevoerd op basis van de oude prijs: 995,00 per dagdeel