Over Agnes

Prijslijst Medezeggenschap

Agnes Nibbeling Training en Advies vanaf 1 januari 2021

Eén dagdeel MZ-training € 895,00
Eéndaagse MZ-training van twee dagdelen € 1790,00
Eéndaagse MZ-training van drie dagdelen € 2685,00
Tweedaagse MZ-training van vier dagdelen € 3580,00
Tweedaagse MZ-training van vijf dagdelen € 4475,00
Deze tarieven zijn van toepassing op de maatwerktrainingen voor ondernemingsraden en cliëntenraden. Het tarief is inclusief voorbereidingstijd. In uitzonderlijke gevallen kunnen er extra dagdelen voorbereiding worden gerekend. Uiteraard vindt dit alleen plaats in overleg en in overeenstemming met u.
Uurtarief advieswerk voor medezeggenschap €  135,00

Reiskosten € 0,35 per kilometer.

De prijzen zijn inclusief trainingsmateriaal en gebruik van beamer en laptop.

Trainingen zijn vrij van BTW vanwege de erkenning door het CRKBO.

Over advieswerk wordt 21% BTW geheven.

Indien u wenst kunnen trainingen plaatsvinden in uw eigen locatie.
Als u extern wilt trainen, komen er de verblijfkosten bij.