Blog

26/08/2020

Actuele veranderingen verlofregelingen

De OR en de nieuwe verlofregelingen vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn de verlofregelingen voor medewerkers uitgebreid. Dat biedt kansen voor de OR. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR immers de taak om toe te zien op de naleving van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De verlofregelingen vallen onder de arbeidsvoorwaarden waar de OR op toeziet. Het is vooral belangrijk om te weten of de werknemers op een goede manier gebruik kunnen maken van deze verlofregelingen. Maar het is ook zinvol om te weten hoe deze verlofregelingen ingekaderd worden met het oog op de andere werknemers.

Wat houden deze nieuwe regelingen in?

1) Werknemer langer partnerverlof bij geboorte

Werknemers krijgen al vanaf 2019 vijf dagen doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof was daarvoor twee dagen. De werknemers kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70 procent van hun loon.

De wet geeft aan dat het verlof kan worden opgenomen indien men:

  • met de moeder getrouwd is;
  • geregistreerde partner van de moeder is;
  • ongehuwd met de moeder samenwoont;
  • het kind erkent.

2) Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers twee weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van vier naar zes weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof hebben ze recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Hoe pakt de OR dit aan?

De toepassing van de nieuwe regelingen horen een onderdeel te zijn van het sociaal beleid van de organisatie. De regelingen vormen nieuwe wetgeving die de bestuurder dient in te voeren dus de OR heeft hierover geen instemmingsrecht. Maar de vertaling van wetgeving naar uitvoerbaar sociaal beleid kan per organisatie verschillen. Dat kan men wel op de agenda van de overlegvergadering zetten: hoe doen we het hier in onze organisatie? Het is relevant omdat extra verlofregelingen ook impact hebben op de roostering of de inzet van andere medewerkers. Voordat de OR hierover met de bestuurder gaat praten, is het verstandig om daar als OR onderling over van gedachte te wisselen. Het kan duidelijk worden dat er binnen de organisatie of zelfs binnen de OR verschillende belangen spelen bij het invoeren van dit beleid. Daarom zal de OR willen meedenken hoe dit beleid ingekaderd wordt. Mochten er aanvullende afspraken gemaakt worden, dan zal daar wel instemming OR voor gevraagd moeten worden.

De OR kan ook bijdragen aan de bekendheid van deze regelingen. Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers niet op de hoogte zijn van de verruiming van de verlofregelingen.

Deel dit artikel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *