Medezeggenschap bij fusies in de zorg

Fusies zijn ingrijpende besluiten voor organisaties en medewerkers. De ondernemingsraad heeft adviesrecht. Maar waar beoordeel je een fusie op? Aan de hand van de vier vragen van een adviesaanvraag krijgt u hier handvatten om een fusie stapsgewijs te beoordelen. Tot slot komen ook de externe spelers aan de orde die een fusie kunnen goedkeuren of kunnen blokkeren.