Blog

26/03/2024

Gevolgen van het Integraal Zorgakkoord voor medewerkers en OR

Te weinig zorgmedewerkers in de toekomst

Het Integraal Zorgakkoord heeft grote gevolgen voor medewerkers in de zorgsector. Het Integraal Zorgakkoord is erop gericht dat de zorg op in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft. Het doel is dat mensen die zorg nodig hebben, die zorg ook krijgen. Het idee achter het akkoord is dat als het zo doorgaat zoals het nu gaat, dat de zorg vastloopt. In de toekomst zijn er te weinig mensen beschikbaar om de zorg te verlenen en de zorg wordt te duur. Daarom moeten er enkele ingrepen gedaan worden.

Krapte op de arbeidsmarkt en werkdruk

Er is veel aandacht voor de positie van de zorgmedewerker in het Integraal Zorgakkoord. Het legt de knelpunten bloot: de werkdruk is te hoog, de administratieve rompslomp kost te veel tijd en de zorgprofessionals ervaren te weinig autonomie. Deze knelpunten leiden tot een hoog ziekteverzuim in de zorg en een vroegtijdig vertrek uit de zorgsector. Dit leidt weer tot nog meer krapte op de arbeidsmarkt en nog meer werkdruk voor degenen die zich wel blijven inzetten voor de zorg.

Regionale samenwerking

De overheid wil met behulp van het Integraal Zorgakkoord de knelpunten zoveel mogelijk oplossen. Eén van de oplossingen waarvoor gekozen wordt is sturen op regionale samenwerking. Het staat niet met zoveel woorden in het IZA maar de marktwerking en het denken in concurrentie worden naar de achtergrond gedrongen. Het credo is: zoek de samenwerking.

Aantrekkelijke sector

Naast een aantal andere speerpunten, zet het IZA de zorgprofessional centraal. Het is bij de overheid doorgedrongen dat de zorg alleen goed geleverd kan worden als de zorgmedewerkers gemotiveerd hun werk kunnen doen. De boodschap is dat de zorg een aantrekkelijke sector moet blijven. Het werkplezier moet terugkomen. Dat kan onder andere door de administratieve rompslomp terug te dringen en de zorgmedewerkers meer invloed te geven op hun eigen werk. Daarnaast moeten zorgmedewerkers voldoende ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien. En ook niet onbelangrijk, de beloning moet omhoog.

Het werk verandert

Het werk van de zorgprofessional zal verder veranderen. Slogans als: Niet zorgen voor, maar zorgen dat…, gaan niet meer verdwijnen. Sterker nog, er zal meer ingezet worden op informele zorg en er wordt geïnvesteerd in reablement, het ontwikkelen ouderen zodat ze kunnen zorgen voor elkaar. In het Integraal Zorgakkoord wordt het als volgt geformuleerd: Zelf als het kan. Thuis als het kan. Digitaal als het kan.

Digitalisering

Er wordt dus veel verwacht van de digitalisering waardoor een deel van de zorg overgenomen wordt door technologie. Die technologie kan de cliënt direct ondersteunen, of het is een hulpmiddel van de zorgprofessional. In beide gevallen vraagt dit natuurlijk tijd en investeringen om te leren hiermee om te gaan.

Samengevat

Samengevat geeft het Integraal Zorgakkoord een nieuwe impuls aan de zorg: er zal meer regionaal samengewerkt worden, de zorgprofessional moet ondersteund en ontlast worden, de digitalisering moet alle ruimte krijgen en er zal een nog groter beroep worden gedaan op de sociale omgeving van de cliënt. 

De rol van de OR

Het Integraal Zorgakkoord is een belangrijk document voor de toekomst van de zorg. Daarmee is het ook een belangrijk document voor de OR. Organisaties zullen, al dan niet gedwongen, zich aanpassen aan de voorstellen uit het IZA. Zo worden overal in het land al Regionale samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen Zorgorganisaties en Zorgverzekeraars. Deze Regionale samenwerkingsovereenkomsten moeten in de regel ter advies aan de OR voorgelegd worden op basis van WOR artikel 25.1.b. Ze zullen namelijk verschillende gevolgen hebben voor de medewerkers in de regio. Zo zal flink geïnvesteerd worden in verdere digitalisering en invoering van nieuwe technologie. De OR doet er verstandig aan om mee te kijken hoe deze systemen geïmplementeerd worden. Medewerkers moeten er tenslotte mee kunnen werken. Ook zal de uitvoering van het werk veranderen door het IZA. Er zal nog meer nadruk gelegd worden op regievoering, en minder op uitvoering van zorg. De OR is er om erop toe te zien dat dit alles goed verloopt zodat het werkplezier wel wordt verhoogd, maar de werkdruk juist niet. 

Wilt u ondersteuning bij de beoordelingen van de Regionale samenwerkingsovereenkomsten? Neemt u dan contact op.

Deel dit artikel op social media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *