Coaching

Coaching Dagelijks Bestuur OR

Eerste onder zijn gelijken

Macht of gezag

De voorzitter van de OR is de eerste onder zijn gelijken. Dat is een andere positie dan een leidinggevende van een team in de organisatie. Het betekent dat de voorzitter geen macht heeft. Wat hij of zij wel heeft of kan ontwikkelen, is gezag. Gezag wil zeggen dat andere leden van het team accepteren dat de voorzitter de leiding neemt. Dat gezag moet verdiend worden door gedrag.

Verschillende rollen

De leiding nemen bij de ondernemingsraad betekent de vergaderingen voorzitten en tot een goed einde brengen. Het betekent ook dat de voorzitter als er conflicten zijn het voortouw neemt om tot oplossingen te komen. Soms moet de voorzitter er ook staan als vertegenwoordiger van de OR en de achterban. Dat kan als er sprake is van een gewoon overleg met de bestuurder. Maar het kan ook zijn dat de spanning tussen OR en bestuurder oploopt en dat er een conflict bezworen moet worden.

Gezonde spanning

Kortom, een voorzitter moet samen met de andere leden van het dagelijks bestuur verschillende rollen vervullen. Sommige rollen zullen makkelijk zijn om te vervullen. Andere kunnen tot spanning leiden. Gezonde spanning hoort erbij. Maar als de spanning onaangename vormen begint aan te nemen, kan coaching een oplossing zijn. Heeft u als voorzitter of als dagelijks bestuur ondersteuning nodig om de zaak weer op de rails te krijgen, neem dan gerust contact op.