Categorie: Actuele ontwikkelingen

Medezeggenschap door de OR binnen de gemeente

Kaders voor medezeggenschap De medezeggenschap van de OR bij gemeenten is ingekaderd door specifieke wetten en regels. De belangrijkste wetten en regelingen zijn achtereenvolgens de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de cao Gemeenten. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is van belang omdat die de rechtspositie van ambtenaren […]

Lees verder

Terug naar kantoor: wat moet er geregeld worden?

Afspraken voor hybride werken Thuiswerken is niet meer weg te denken sinds de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers zijn overtuigd geraakt van de meerwaarde van op kantoor zijn als het moet, en thuiswerken als het kan. Nu de pandemie in ernst lijkt af te nemen kunnen we weer terug naar kantoor. Voor de combinatie van […]

Lees verder

Adviesrecht van de OR bij fusies

Inleiding Volgens het Financieel Dagblad mogen we ons weer opmaken voor een nieuwe fusiegolf. De coronacrisis zet bedrijven aan om over te gaan tot schaalvergroting en kostenbesparing. Dat betekent werk aan de winkel voor de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de overdracht van de zeggenschap. Waar moet de OR op letten bij een […]

Lees verder

Vakantiedagen na anderhalf jaar corona

Inleiding We hebben een rare tijd achter de rug. We konden niet gaan en staan waar we wilden dus van op vakantie gaan is niet veel gekomen. Gelukkig zijn we weer een paar flinke stappen verder. We mogen veel meer dan een maand geleden. We mogen ook weer op vakantie. Maar hoe zit het nou […]

Lees verder

Anders denken helpt om anders te doen

De RET helpt om je doelen te bereiken Het kan spannend zijn om in de overlegvergadering iets tegen de bestuurder te zeggen. Vooral als je de bestuurder wilt tegenspreken kan de spanning hoog oplopen. Soms kiezen ondernemingsraadsleden er dan maar voor om niets te zeggen. Of om een vraag te stellen, terwijl er eigenlijk geen […]

Lees verder

Fysiek gezond thuiswerken

Inleiding Door de coronacrisis is thuiswerken voor een groot aantal werknemers het nieuwe normaal geworden. Thuiswerken was heel lang nìet normaal en de plotselinge overgang heeft wat voeten in aarde gehad. Inmiddels zijn de meeste werknemers in een routine gekomen. Maar om gezond te blijven is er wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. […]

Lees verder

Thuiswerken, wat betekent dat financieel voor de medewerker?

Financiële consequenties van het thuiswerken Met de komst van het thuiswerken zijn er natuurlijk ook vragen opgekomen wat dat financieel voor de medewerker betekent. Voorheen was de werknemer vooral in het pand van de werkgever en gebruikte daar de computer, printer, energie, water, koffie, thee, wc-papier, et cetera. Met het thuiswerken bespaart de werkgever kosten […]

Lees verder

Thuiswerken en mentaal gezond blijven

Inleiding Door de coronacrisis werken veel mensen al bijna een jaar thuis. Waarschijnlijk niet full-time maar wel een groot deel van de tijd. Omdat het zo lang duurt wordt het steeds belangrijker dat het ook prettig blijft om thuis te werken. Het is de kunst om in zo’n sterk veranderde situatie mentaal gezond te blijven. […]

Lees verder

Levenslijn voor zorgmedewerkers

Crisismaatregelen voor fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in de zorg Door de komst van het coronavirus moest de gezondheidszorg zich als het ware opnieuw uitvinden om een antwoord te geven op de actuele crisis. Met de komst van het COVID-19 virus had de zorgsector behoefte aan crisismaatregelen om de fysieke en mentale gezondheid van […]

Lees verder

Informatie ophalen bij de achterban

Een dialoog op de werkvloer Inleiding Contact met de achterban is voor vrijwel elke ondernemingsraad een uitdaging. De achterban is niet altijd geïnteresseerd in wat de OR doet terwijl de OR wel de vertegenwoordiger is van de achterban. Anderzijds weet de OR niet altijd wat er op plekken speelt waar de leden zelf niet werkzaam […]

Lees verder

Nieuwe WOR quiz

Test uw kennis van de WOR met de quiz van 1 december 2020! klik hier:WOR Quiz 1 december 2020

Lees verder

Test uw kennis van de nieuwe WMCZ

Klik hier om uw kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (2018) te testen.

Lees verder