Categorie: Actuele ontwikkelingen

De inhoud van een adviesaanvraag beoordelen

De juridische en inhoudelijke toets De OR ontvangt regelmatig een adviesaanvraag. Dat heeft de Wet op de Ondernemingsraden zo geregeld. De Wet op de Ondernemingsraden geeft ook aan hoe een adviesaanvraag eruit moet zien. De WOR geeft zelfs handvatten waar je een adviesaanvraag op moet beoordelen: tijdigheid, volledigheid en de juiste procedure voor de behandeling. […]

Lees verder

Diversiteitsbeleid: op zoek naar een goed evenwicht

Er is veel aandacht voor diversiteit en inclusie op dit moment. Het gaat er om dat mensen van verschillende pluimage zich thuis voelen in het bedrijf. Maar hebben diversiteitsbeleid en inclusiebeleid ook zin? Levert het iets op, voor bedrijf en medewerkers? Ja, zeggen verschillende deskundigen. Divers samengestelde organisaties zijn creatiever, productiever en passen zich sneller […]

Lees verder

De basis op orde in de OR

Basis op orde Bij de start van een nieuwe zittingsperiode is het nodig om de ondernemingsraad weer goed in de steigers te zetten. En ook als de OR al enige tijd functioneert is het noodzakelijk dat er een goed fundament ligt onder het functioneren van de OR. Als deze basiselementen goed verzorgd zijn, is de […]

Lees verder

De kwestie vaccinatieplicht of niet?

Vaccinatieplicht Met corona hebben we een gezamenlijke kwestie gekregen in werkorganisaties. Moeten we met z’n allen streven naar volledige vaccinatie of niet? In elk geval is duidelijk dat de verplichting om te vaccineren in Nederland niet mag. Daar waar grote Amerikaanse bedrijven als Google, Netflix en Facebook hun medewerkers verplichten om zich te vaccineren, houdt […]

Lees verder

Spannende fusie De Opkomst

De ondernemingsraad van De Opkomst heeft mij ingeschakeld bij een adviesaanvraag. De OR staat voor de taak om een advies te geven over een voorgenomen fusie. Maar eigenlijk is fusie een verkeerde benaming voor het proces dat gaat komen. De Opkomst is namelijk een hele kleine zorgorganisatie met een duidelijk eigen profiel. Ze leveren zorg […]

Lees verder

Nog geen nieuwe cao Gemeenten

Scherpe onderhandelingen cao De OR van een gemeente gaat niet over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Maar de arbeidsvoorwaarden zijn wel een heikel punt op dit moment. Er moet een nieuwe cao Gemeenten worden afgesloten maar de werkgevers, verenigd in de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds, staan nog lijnrecht tegenover elkaar in de onderhandelingen. De tegenstellingen […]

Lees verder

Medezeggenschap door de OR binnen de gemeente

Kaders voor medezeggenschap De medezeggenschap van de OR bij gemeenten is ingekaderd door specifieke wetten en regels. De belangrijkste wetten en regelingen zijn achtereenvolgens de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de cao Gemeenten. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is van belang omdat die de rechtspositie van ambtenaren […]

Lees verder

Terug naar kantoor: wat moet er geregeld worden?

Afspraken voor hybride werken Thuiswerken is niet meer weg te denken sinds de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers zijn overtuigd geraakt van de meerwaarde van op kantoor zijn als het moet, en thuiswerken als het kan. Nu de pandemie in ernst lijkt af te nemen kunnen we weer terug naar kantoor. Voor de combinatie van […]

Lees verder

Adviesrecht van de OR bij fusies

Inleiding Volgens het Financieel Dagblad mogen we ons weer opmaken voor een nieuwe fusiegolf. De coronacrisis zet bedrijven aan om over te gaan tot schaalvergroting en kostenbesparing. Dat betekent werk aan de winkel voor de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de overdracht van de zeggenschap. Waar moet de OR op letten bij een […]

Lees verder

Vakantiedagen na anderhalf jaar corona

Inleiding We hebben een rare tijd achter de rug. We konden niet gaan en staan waar we wilden dus van op vakantie gaan is niet veel gekomen. Gelukkig zijn we weer een paar flinke stappen verder. We mogen veel meer dan een maand geleden. We mogen ook weer op vakantie. Maar hoe zit het nou […]

Lees verder

Anders denken helpt om anders te doen

De RET helpt om je doelen te bereiken Het kan spannend zijn om in de overlegvergadering iets tegen de bestuurder te zeggen. Vooral als je de bestuurder wilt tegenspreken kan de spanning hoog oplopen. Soms kiezen ondernemingsraadsleden er dan maar voor om niets te zeggen. Of om een vraag te stellen, terwijl er eigenlijk geen […]

Lees verder

Fysiek gezond thuiswerken

Inleiding Door de coronacrisis is thuiswerken voor een groot aantal werknemers het nieuwe normaal geworden. Thuiswerken was heel lang nìet normaal en de plotselinge overgang heeft wat voeten in aarde gehad. Inmiddels zijn de meeste werknemers in een routine gekomen. Maar om gezond te blijven is er wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. […]

Lees verder