Categorie: Actuele ontwikkelingen

De ouderenzorg: een stille crisis

De ouderenzorg verkeert in een crisis. Gelukkig zijn er ook oplossingen voor handen om de zorg in de toekomst uitvoerbaar te houden.

Lees verder

WOR Quiz september 2023

Klik voor de quiz op onderstaande foto. Veel succes!

Lees verder

WOR Quiz Zomer 2023

Klik op onderstaande foto om de quiz te starten. Veel succes! WOR Quiz Zomer 2023

Lees verder

De rol van de OR bij hoge werkdruk

Het ziekteverzuim is in alle sectoren nog steeds hoog maar de zorgsector, de overheid, het onderwijs en de kinderopvang spannen de kroon. Daar is het ziekteverzuim in het voorjaar en de zomer wel gezakt. Maar nog steeds is daar het verzuim hoger dan in dezelfde periode vóór de coronacrisis. Een belangrijke oorzaak voor verzuim is […]

Lees verder

Wat doen jullie daar eigenlijk in die OR?

Naar de vergadering? Dat zullen meerdere OR-leden herkennen: dat collega’s met enige achterdocht maar ook nieuwsgierigheid vragen, wat doen jullie eigenlijk in die OR? Zeker nu de werkdruk hoog is en alle medewerkers elk moment beschikbaar moeten zijn, is naar een OR-vergadering gaan een reden om even de wenkbrauwen te fronsen bij collega’s. De OR-leden […]

Lees verder

Verplichte CO2 registratie voor 100+bedrijven

Extra administratieve taak De klimaatverandering is een ernstige bedreiging van de leefbaarheid. Eén van de grootste oorzaken van de klimaatverandering is de CO2 uitstoot. Verkeer, met een mooi woord mobiliteit, is een grote bron van CO2. Dus wil de overheid de mobiliteit zo veel mogelijk beperken of in elk geval zo duurzaam mogelijk maken. Daarom […]

Lees verder

De OR als opdrachtgever

Ondernemingsraden willen zich zo goed mogelijk inzetten voor het personeel en de organisatie. Om het functioneren te optimaliseren maken ondernemingsraden gebruik van adviseurs en trainers. Daarmee wordt de ondernemingsraad een opdrachtgever voor leveranciers. Leveranciers van kennis en kunde die de OR nodig heeft. Veel medewerkers zijn in hun dagelijks functioneren geen opdrachtgever van leveranciers dus […]

Lees verder

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

5 Wijzigingen die belangrijk zijn voor de medezeggenschap. 1) Stijging minimum loon per 1 juli 2023 Het minimumloon stijgt per 1 juli met 3,13%. Het bedrag wordt nu: 1995,00 bruto per maand. Omgerekend is dat 460,40 euro per week en 92,08 euro per dag. Iedereen vanaf 21 jaar heeft recht op dit minimum loon. 2) […]

Lees verder

Overal te weinig personeel en wat kan de OR?

Maatregelen tegen personeelstekort In vrijwel alle organisaties is een gebrek aan personeel. Negen van de tien Nederlandse bedrijven, dus 90%, heeft last van personeelstekort. Werkgevers proberen van alles om het huidige personeel vast te houden en nieuw personeel aan te trekken. Sommige maatregelen zijn hoopgevend. Maar er worden ook middelen ingezet die alleen effect hebben […]

Lees verder

Psychosociale Arbeidsbelasting als bron van verzuim

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) is een belangrijke bron van ziekteverzuim. De OR kan meewerken aan goed beleid om verzuim door PSA te voorkomen.

Lees verder

Nieuw boek: Tussen mensen

Het is een wonder dat mensen elkaar begrijpen. We hebben elk ons eigen perspectief en referentiekader. We projecteren beelden op elkaar en in gesprekken schieten we in de overdracht. Situaties definiëren we verschillend en baseren daarop ons gedrag. Kortom, veel redenen voor onbegrip en chaos tussen mensen en toch gaat het vaak goed. In mijn […]

Lees verder

Veranderingen in rechten van werknemers in 2023

In 2023 veranderen er weer regels voor werknemers. In dit artikel aandacht voor de Werkkostenregeling, het ontslagrecht en de nevenwerkzaamheden.

Lees verder