Blog

Burn-outs in de zorgsector

In de zorgsector is het ziekteverzuim relatief hoog. Ook komen er veel gevallen van burn-out voor. In dit artikel leg ik een verband tussen de manier waarop de zorg op dit moment georganiseerd is en het hoge ziekteverzuim in de zorgsector, met name door burn-outs. Een burn-out is lastig voor de werkgever maar het is […]

Lees verder

Gevolgen van het Integraal Zorgakkoord voor medewerkers en OR

Te weinig zorgmedewerkers in de toekomst Het Integraal Zorgakkoord heeft grote gevolgen voor medewerkers in de zorgsector. Het Integraal Zorgakkoord is erop gericht dat de zorg op in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft. Het doel is dat mensen die zorg nodig hebben, die zorg ook krijgen. Het idee achter het akkoord is dat als […]

Lees verder

WOR Quiz maart 2024

Wilt u even uw WOR kennis checken? Klik dan hier voor de WOR Quiz maart 2024: WOR Quiz maart 2024 Veel plezier!

Lees verder

Sociaal Plan met OR of Vakbond?

De bestuurder zal de nadelige gevolgen van een organisatieverandering willen ondervangen. Daartoe spreekt hij een Sociaal Plan af. Dit kan eenzijdig, met de vakbond of met de OR.

Lees verder

Adviesrecht van de OR bij fusies

Inleiding Fusies worden door bestuurders vaak gezien als een goede oplossing voor een probleem in de organisatie. Als een bestuurder een fusie aankondigt, dan is er werk aan de winkel voor de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de overdracht van de zeggenschap. Waar moet de OR op letten bij een voorgenomen fusie? Dit […]

Lees verder

Adviesrecht? Sterker dan je denkt!

Het adviesrecht van de OR is sterker dan menigeen denkt. Dat komt omdat partijen buiten de organisatie ook belang hebben bij een positief advies van de OR.

Lees verder

WOR Quiz december 2023

klik op onderstaande link voor WOR Quiz december 2023 https://wordwall.net/embed/a5f40d93df9d4f85a343dcdb9179a58c?themeId=21&templateId=69&fontStackId=0

Lees verder

Tips voor kleine ondernemingsraden

Organisaties met vijftig tot honderd medewerkers hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden recht op een ondernemingsraad van vijf leden. Kleine ondernemingsraden hebben hun eigen vraagstukken. De omvang van de organisatie bepaalt sterk de manier waarop de ondernemingsraad in de organisatie staat en zijn resultaten kan behalen. In dit artikel geef ik vijf tips voor effectieve medezeggenschap door kleine ondernemingsraden.

Lees verder

Voorzitten van de ondernemingsraad

De voorzitter is de eerste onder zijn of haar gelijken. Dat wil zeggen dat de voorzitter de OR leidt zonder formele bevoegdheden. De voorzitter kan niet belonen of bestraffen zoals een reguliere leidinggevende. Toch wordt er veel verwacht van een voorzitter. Dat vraagt moed en goede communicatieve vaardigheden. Want een goed geleide OR is veel effectiever dan een zoekende OR.

Lees verder

Een adviesaanvraag beoordelen

De juridische en inhoudelijke toets De OR ontvangt regelmatig een adviesaanvraag. De bestuurder is immers verplicht om bij ingrijpende organisatiewijzigingen eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad. De Wet op de Ondernemingsraden schrijft voor hoe een adviesaanvraag eruit moet zien. De WOR geeft daarnaast handvatten waar de OR een adviesaanvraag juridisch op moet beoordelen: tijdigheid, […]

Lees verder

Als de achterban boos is op de OR

Adviesrecht voor de OR In elke organisatie wordt wel eens gereorganiseerd. De aanleiding kan verschillen, maar pijn doet het altijd. Bij reorganisaties hebben ondernemingsraden vaak adviesrecht. Dat is een mooie verworvenheid maar in de praktijk is het voor ondernemingsraadsleden een moeilijke tijd. Niet zelden melden OR-leden tijdens reorganisaties dat ze zich grote zorgen maken. Enkele […]

Lees verder

Aantrekkelijk OR Jaarverslag

Het OR-Jaarverslag is verplicht voor de OR. Het kan ook een leuk moment zijn om de balans op te maken en te zien waarde OR succesvol was.

Lees verder