Blog

Anders denken helpt om anders te doen

De RET helpt om je doelen te bereiken Het kan spannend zijn om in de overlegvergadering iets tegen de bestuurder te zeggen. Vooral als je de bestuurder wilt tegenspreken kan de spanning hoog oplopen. Soms kiezen ondernemingsraadsleden er dan maar voor om niets te zeggen. Of om een vraag te stellen, terwijl er eigenlijk geen […]

Lees verder

Fysiek gezond thuiswerken

Inleiding Door de coronacrisis is thuiswerken voor een groot aantal werknemers het nieuwe normaal geworden. Thuiswerken was heel lang nìet normaal en de plotselinge overgang heeft wat voeten in aarde gehad. Inmiddels zijn de meeste werknemers in een routine gekomen. Maar om gezond te blijven is er wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. […]

Lees verder

Thuiswerken, wat betekent dat financieel voor de medewerker?

Financiële consequenties van het thuiswerken Met de komst van het thuiswerken zijn er natuurlijk ook vragen opgekomen wat dat financieel voor de medewerker betekent. Voorheen was de werknemer vooral in het pand van de werkgever en gebruikte daar de computer, printer, energie, water, koffie, thee, wc-papier, et cetera. Met het thuiswerken bespaart de werkgever kosten […]

Lees verder

Thuiswerken en mentaal gezond blijven

Inleiding Door de coronacrisis werken veel mensen al bijna een jaar thuis. Waarschijnlijk niet full-time maar wel een groot deel van de tijd. Omdat het zo lang duurt wordt het steeds belangrijker dat het ook prettig blijft om thuis te werken. Het is de kunst om in zo’n sterk veranderde situatie mentaal gezond te blijven. […]

Lees verder

Levenslijn voor zorgmedewerkers

Crisismaatregelen voor fysieke en mentale gezondheid van medewerkers in de zorg Door de komst van het coronavirus moest de gezondheidszorg zich als het ware opnieuw uitvinden om een antwoord te geven op de actuele crisis. Met de komst van het COVID-19 virus had de zorgsector behoefte aan crisismaatregelen om de fysieke en mentale gezondheid van […]

Lees verder

Informatie ophalen bij de achterban

Een dialoog op de werkvloer Inleiding Contact met de achterban is voor vrijwel elke ondernemingsraad een uitdaging. De achterban is niet altijd geïnteresseerd in wat de OR doet terwijl de OR wel de vertegenwoordiger is van de achterban. Anderzijds weet de OR niet altijd wat er op plekken speelt waar de leden zelf niet werkzaam […]

Lees verder

Nieuwe WOR quiz

Test uw kennis van de WOR met de quiz van 1 december 2020! klik hier:WOR Quiz 1 december 2020

Lees verder

Test uw kennis van de nieuwe WMCZ

Klik hier om uw kennis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (2018) te testen.

Lees verder

De WOR quiz van november

Wilt u uw kennis van de Wet op de Ondernemingsraden checken? Doe dan de maandelijkse quiz en u hoort of u het juiste antwoord heeft gegeven. Let op, soms moet u meerdere opties aanklikken. Klik hier: WOR quiz Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de quiz, neemt u dan contact op met info@agnesnibbeling.nl

Lees verder

Adviesrecht? Sterker dan je denkt!

Het adviesrecht van de OR is sterker dan menigeen denkt. Dat komt omdat partijen buiten de organisatie ook belang hebben bij een positief advies van de OR.

Lees verder

Overzicht sociaal beleid voor de OR

In dit document staat een overzicht van het sociaal beleid in de organisatie. Sociaal beleid zorgt ervoor dat de werknemer goed zijn werk kan blijven doen gedurende de hele loopbaan. Elke fase of gebeurtenis vraagt om specifieke rechten en de wensen aangaande de arbeidsvoorwaarden. In dit artikel wordt per gebeurtenis kort beschreven wat er voor […]

Lees verder

Actuele veranderingen verlofregelingen

Per 1 januari 2019 zijn de verlofregelingen voor medewerkers uitgebreid. Dat biedt kansen voor de OR. De Wet op de Ondernemingsraden geeft de OR immers de taak om toe te zien op de naleving van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en daar vallen de verlofregelingen onder. Het is vooral belangrijk om te weten of de werknemers op een goede manier gebruik kunnen maken van deze verlofregelingen. Maar het is ook zinvol om te weten hoe deze verlofregelingen ingekaderd worden met het oog op de andere werknemers.

Lees verder