Blog

Nieuw boek: Tussen mensen

Het is een wonder dat mensen elkaar begrijpen. We hebben elk ons eigen perspectief en referentiekader. We projecteren beelden op elkaar en in gesprekken schieten we in de overdracht. Situaties definiëren we verschillend en baseren daarop ons gedrag. Kortom, veel redenen voor onbegrip en chaos tussen mensen en toch gaat het vaak goed. In mijn […]

Lees verder

Veranderingen in rechten van werknemers in 2023

In 2023 veranderen er weer regels voor werknemers. In dit artikel aandacht voor de Werkkostenregeling, het ontslagrecht en de nevenwerkzaamheden.

Lees verder

Uitbreiding recht op thuiswerken

De Wet Werken Waar Je Wilt komt er aan Door de coronacrisis is thuiswerken niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Vrijwel iedereen werkt wel een paar uur thuis, al is het alleen al om je rustig te kunnen concentreren of omdat het handig is in verband met de privésituatie. Als je op […]

Lees verder

Stevig in je schoenen in het overleg

Vier tips voor rust in de overlegvergadering Het overleg met de bestuurder In het overleg met de bestuurder is het handig als de ondernemingsraad stevig in zijn schoenen staat. Het is het moment waarop de OR aan de bestuurder kan vertellen wat hij vindt van het beleid in de organisatie. Vaak zal de OR het […]

Lees verder

De belangrijkste wetswijzigingen in 2022

Aan het einde van het oude jaar worden alle wetswijzigingen voor het nieuwe jaar op een rij gezet. De opvallendste wijziging voor het aankomende jaar betreft artikel 6 van de Wet op de Ondernemingsraden. De termijnen voor het passief en actief kiesrecht gaan aangepast worden. Dat betekent dat alle ondernemingsraden hun reglement tegen het licht […]

Lees verder

WOR Kerstquiz

Doe hier de WOR kerstquiz en test uw kennis van de Wet op de Ondernemingsraden! Klik hier: WOR Kerstquiz 2021 Veel succes!

Lees verder

De inhoud van een adviesaanvraag beoordelen

De juridische en inhoudelijke toets De OR ontvangt regelmatig een adviesaanvraag. Dat heeft de Wet op de Ondernemingsraden zo geregeld. De Wet op de Ondernemingsraden geeft ook aan hoe een adviesaanvraag eruit moet zien. De WOR geeft zelfs handvatten waar je een adviesaanvraag op moet beoordelen: tijdigheid, volledigheid en de juiste procedure voor de behandeling. […]

Lees verder

Diversiteitsbeleid: op zoek naar een goed evenwicht

Er is veel aandacht voor diversiteit en inclusie op dit moment. Het gaat er om dat mensen van verschillende pluimage zich thuis voelen in het bedrijf. Maar hebben diversiteitsbeleid en inclusiebeleid ook zin? Levert het iets op, voor bedrijf en medewerkers? Ja, zeggen verschillende deskundigen. Divers samengestelde organisaties zijn creatiever, productiever en passen zich sneller […]

Lees verder

De basis op orde in de OR

Basis op orde Bij de start van een nieuwe zittingsperiode is het nodig om de ondernemingsraad weer goed in de steigers te zetten. En ook als de OR al enige tijd functioneert is het noodzakelijk dat er een goed fundament ligt onder het functioneren van de OR. Als deze basiselementen goed verzorgd zijn, is de […]

Lees verder

De kwestie vaccinatieplicht of niet?

Vaccinatieplicht Met corona hebben we een gezamenlijke kwestie gekregen in werkorganisaties. Moeten we met z’n allen streven naar volledige vaccinatie of niet? In elk geval is duidelijk dat de verplichting om te vaccineren in Nederland niet mag. Daar waar grote Amerikaanse bedrijven als Google, Netflix en Facebook hun medewerkers verplichten om zich te vaccineren, houdt […]

Lees verder

Spannende fusie De Opkomst

De ondernemingsraad van De Opkomst heeft mij ingeschakeld bij een adviesaanvraag. De OR staat voor de taak om een advies te geven over een voorgenomen fusie. Maar eigenlijk is fusie een verkeerde benaming voor het proces dat gaat komen. De Opkomst is namelijk een hele kleine zorgorganisatie met een duidelijk eigen profiel. Ze leveren zorg […]

Lees verder

Nog geen nieuwe cao Gemeenten

Scherpe onderhandelingen cao De OR van een gemeente gaat niet over de collectieve arbeidsvoorwaarden. Maar de arbeidsvoorwaarden zijn wel een heikel punt op dit moment. Er moet een nieuwe cao Gemeenten worden afgesloten maar de werkgevers, verenigd in de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds, staan nog lijnrecht tegenover elkaar in de onderhandelingen. De tegenstellingen […]

Lees verder