Blog

WOR Quiz december 2023

klik op onderstaande link voor WOR Quiz december 2023 https://wordwall.net/embed/a5f40d93df9d4f85a343dcdb9179a58c?themeId=21&templateId=69&fontStackId=0

Lees verder

Tips voor kleine ondernemingsraden

Organisaties met vijftig tot honderd medewerkers hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden recht op een ondernemingsraad van vijf leden. Kleine ondernemingsraden hebben hun eigen vraagstukken. De omvang van de organisatie bepaalt sterk de manier waarop de ondernemingsraad in de organisatie staat en zijn resultaten kan behalen. In dit artikel geef ik vijf tips voor effectieve medezeggenschap door kleine ondernemingsraden.

Lees verder

Voorzitten van de ondernemingsraad

De voorzitter is de eerste onder zijn of haar gelijken. Dat wil zeggen dat de voorzitter de OR leidt zonder formele bevoegdheden. De voorzitter kan niet belonen of bestraffen zoals een reguliere leidinggevende. Toch wordt er veel verwacht van een voorzitter. Dat vraagt moed en goede communicatieve vaardigheden. Want een goed geleide OR is veel effectiever dan een zoekende OR.

Lees verder

Een adviesaanvraag beoordelen

De juridische en inhoudelijke toets De OR ontvangt regelmatig een adviesaanvraag. De bestuurder is immers verplicht om bij ingrijpende organisatiewijzigingen eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad. De Wet op de Ondernemingsraden schrijft voor hoe een adviesaanvraag eruit moet zien. De WOR geeft daarnaast handvatten waar de OR een adviesaanvraag juridisch op moet beoordelen: tijdigheid, […]

Lees verder

Als de achterban boos is op de OR

Adviesrecht voor de OR In elke organisatie wordt wel eens gereorganiseerd. De aanleiding kan verschillen, maar pijn doet het altijd. Bij reorganisaties hebben ondernemingsraden vaak adviesrecht. Dat is een mooie verworvenheid maar in de praktijk is het voor ondernemingsraadsleden een moeilijke tijd. Niet zelden melden OR-leden tijdens reorganisaties dat ze zich grote zorgen maken. Enkele […]

Lees verder

Aantrekkelijk OR Jaarverslag

Het OR-Jaarverslag is verplicht voor de OR. Het kan ook een leuk moment zijn om de balans op te maken en te zien waarde OR succesvol was.

Lees verder

De pensioenen veranderen voor iedereen

De Wet Toekomst Pensioenen ingegaan per 1 juli 2023 Het pensioenstelsel is per 1 juli 2023 veranderd. De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is nu van kracht. Dat betekent dat iedereen te maken krijgt met een verandering in zijn of haar pensioen. Het pensioen is een spaarpot voor later. Als men in loondienst is dan wordt […]

Lees verder

Wet Werken waar je wilt gaat niet door

Wet Flexibel Werken blijft van kracht Geen nieuwe wet Thuiswerken was een belangrijk thema tijdens de coronacrisis. In het verlengde daarvan werd er steeds meer nagedacht hoe het hybride werken voor werknemers goed geregeld kon worden. Dat leidde tot het wetsvoorstel Wet Werken waar je wilt. Die wet is weggestemd door de Eerste Kamer. Daarom […]

Lees verder

Strengere wet tegen inzet van zzp-ers

Het demissionaire kabinet Rutte komt op de valreep nog met een strenge concept-wet tegen inzet van zzp-ers. De regel wordt: als iemand werkinhoudelijk wordt aangestuurd door een leidinggevende of werk doet dat is ingebed in de organisatie, dan kan deze persoon nooit een zzp-er zijn. Dus als men geacht wordt te doen wat een leidinggevende […]

Lees verder

De ouderenzorg: een stille crisis

De ouderenzorg verkeert in een crisis. Gelukkig zijn er ook oplossingen voor handen om de zorg in de toekomst uitvoerbaar te houden.

Lees verder

WOR Quiz september 2023

Klik voor de quiz op onderstaande foto. Veel succes!

Lees verder

WOR Quiz Zomer 2023

Klik op onderstaande foto om de quiz te starten. Veel succes! WOR Quiz Zomer 2023

Lees verder