Advies

Advies bij reorganisaties

Ondersteuning bij advies over reorganisaties

Organisatieverandering

Reorganisaties zijn pijnlijke ingrepen in de organisatie. De gevolgen van reorganisaties zijn vaak dat medewerkers hun baan verliezen of andere taken krijgen. Het is goed om te weten dat het woord reorganisatie zelf niet voorkomt in de Wet op de Ondernemingsraden. Veelal gaat het om veranderingen in de organisatie als gevolg van sluiting, wijziging van werkzaamheden, wijziging van organisatie of verplaatsing van de organisatie. Deze onderwerpen staan wel letterlijk genoemd in artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Ondersteuning

Bij reorganisaties zijn allerhande wetten en regels van toepassing. Mijn aanpak is dat ik de OR eerst wegwijs maak in de wet- en regelgeving op gebied van reorganisaties. Daarna maak ik met u een organisatiekundige analyse van de verandering. Wat is de aard van de verandering en waarom was hij noodzakelijk? Daarna gaat de OR aan de slag met de toetsing van de adviesaanvraag. Voldoet die aan alle eisen die de WOR stelt? Ik ondersteun de OR bij de beoordeling van de organisatiewijziging en het formuleren van de toetsingscriteria. Ook begeleid ik de OR bij het opstellen van het advies.