Advies

Advies bij nieuwe medezeggenschap

Nieuwe medezeggenschap

Medezeggenschap volgt zeggenschap

Als uw organisatie een ingrijpende wijziging heeft doorgevoerd, dan zal ook de medezeggenschap veranderen. Medezeggenschap volgt immers de zeggenschap. Het lijkt eenvoudig om een nieuwe medezeggenschapsstructuur te ontwikkelen maar de praktijk wijst uit dat het niet zo eenvoudig is. Het gaat namelijk niet alleen over de medezeggenschapsstructuur maar ook over de cultuur waarbinnen de medezeggenschap wordt uitgeoefend. Als de organisatie veel platter is geworden door bijvoorbeeld zelfsturing en men medewerkers op verschillende manieren wil laten participeren, dan zal ook de medezeggenschap daar op willen aansluiten.

Structuur en cultuur

Mijn werkwijze is als volgt: eerst kijkt u naar de zeggenschapsstructuur die is ontstaan. Dan kijkt u naar de achterliggende doelstellingen van die wijziging. Wat wilde de bestuurder bereiken met de nieuwe organisatie? Pas als visie en structuur van de nieuwe organisatie goed in beeld zijn, gaat de ondernemingsraad aan de slag met een passende medezeggenschap. Alleen medezeggenschap die aansluit op de zeggenschap heeft immers impact. We beginnen met de vraag wat u met medezeggenschap wil bereiken. Als uw wensen duidelijk zijn, ga ik samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de Wet op de Ondernemingsraden. Wellicht wilt u uw eigen vorm ontwikkelen. Daar is ruimte voor. Uiteindelijk maakt u een keuze in samenspraak met uw bestuurder. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van het reglement en eventuele convenanten, dan kan ik u daarbij van dienst zijn.