Advies

Advies bij fusies

Ondersteuning bij adviseren over fusies

Fusies

Fusies zijn belangrijke adviesaanvragen voor de ondernemingsraad. Een fusie is een ingrijpende vorm van samenwerken met een andere organisatie. Alle medewerkers in de organisatie zullen de gevolgen ervan voelen. Fusies zijn niet bij voorbaat goed of slecht. Een fusie dient een probleem op te lossen dat op geen andere wijze opgelost kan worden.

Begeleiding

In een adviestraject over een fusie begeleid ik een ondernemingsraad stapsgewijs naar een wel overwogen advies. Dat betekent dat de ondernemingsraad eerst kennis aangeboden krijgt over de juridische procedures rondom een fusie. Daarna gaat de OR aan de slag om te kijken of de fusie het goede antwoord is op de ontstane situatie. De ondernemingsraad kijkt met name of er alternatieven overwogen zijn. Vervolgens toetst de OR de adviesaanvraag aan zijn eigen toetsingscriteria. Dit mondt uit in een goed onderbouwd advies waar ook de bestuurder baat bij zal hebben.

Andere betrokkenen

In het traject wordt aandacht besteed aan de communicatie met de achterban. Als u wilt, wordt er contact gezocht met de OR van de fusiepartner(s). Indien wenselijk kan er dan een fusieplatform ingericht worden. De OR komt vanzelfsprekend ook in contact met de vakbond. Deze wordt betrokken door de bestuurder maar zal ook willen weten wat de opvattingen zijn van de OR.