Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de woonsector, de overheid, de agrarische sector, bouw en industrie en de zakelijke dienstverlening. Mijn werkwijze is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Recente artikelen

Toon alle artikelen

Medezeggenschap door de OR binnen de gemeente

Kaders voor medezeggenschap De medezeggenschap van de OR bij gemeenten is ingekaderd door specifieke wetten en regels. De belangrijkste wetten en regelingen zijn achtereenvolgens de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de cao Gemeenten. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) is van belang omdat die de rechtspositie van ambtenaren […]

Lees verder

Terug naar kantoor: wat moet er geregeld worden?

Afspraken voor hybride werken Thuiswerken is niet meer weg te denken sinds de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers zijn overtuigd geraakt van de meerwaarde van op kantoor zijn als het moet, en thuiswerken als het kan. Nu de pandemie in ernst lijkt af te nemen kunnen we weer terug naar kantoor. Voor de combinatie van […]

Lees verder

Adviesrecht van de OR bij fusies

Inleiding Volgens het Financieel Dagblad mogen we ons weer opmaken voor een nieuwe fusiegolf. De coronacrisis zet bedrijven aan om over te gaan tot schaalvergroting en kostenbesparing. Dat betekent werk aan de winkel voor de OR. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de overdracht van de zeggenschap. Waar moet de OR op letten bij een […]

Lees verder