Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de woonsector, de overheid, de agrarische sector, bouw en industrie en de zakelijke dienstverlening. Mijn werkwijze is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Recente artikelen

Toon alle artikelen

OR onmisbaar in een lerende organisatie

Leren van fouten Een lerende organisatie is een organisatie die leert van zijn eigen fouten. Door regelmatig te reflecteren of alles wel optimaal verloopt, kan de organisatie verbeteringen aanbrengen in het werkproces. Dat komt iedereen ten goede: de werknemer werkt makkelijker, er worden niet voortdurend dezelfde obstakels ervaren en de organisatie is geen geld kwijt […]

Lees verder

Burn-outs in de zorgsector

In de zorgsector is het ziekteverzuim relatief hoog. Ook komen er veel gevallen van burn-out voor. In dit artikel leg ik een verband tussen de manier waarop de zorg op dit moment georganiseerd is en het hoge ziekteverzuim in de zorgsector, met name door burn-outs. Een burn-out is lastig voor de werkgever maar het is […]

Lees verder

Gevolgen van het Integraal Zorgakkoord voor medewerkers en OR

Te weinig zorgmedewerkers in de toekomst Het Integraal Zorgakkoord heeft grote gevolgen voor medewerkers in de zorgsector. Het Integraal Zorgakkoord is erop gericht dat de zorg op in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft. Het doel is dat mensen die zorg nodig hebben, die zorg ook krijgen. Het idee achter het akkoord is dat als […]

Lees verder