Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de woonsector, de overheid, de agrarische sector, bouw en industrie en de zakelijke dienstverlening. Mijn werkwijze is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Recente artikelen

Toon alle artikelen

Veranderingen in rechten van werknemers in 2023

In 2023 veranderen er weer regels voor werknemers. In dit artikel aandacht voor de Werkkostenregeling, het ontslagrecht en de nevenwerkzaamheden.

Lees verder

Uitbreiding recht op thuiswerken

De Wet Werken Waar Je Wilt komt er aan Door de coronacrisis is thuiswerken niet meer weg te denken in de huidige samenleving. Vrijwel iedereen werkt wel een paar uur thuis, al is het alleen al om je rustig te kunnen concentreren of omdat het handig is in verband met de privésituatie. Als je op […]

Lees verder

Stevig in je schoenen in het overleg

Vier tips voor rust in de overlegvergadering Het overleg met de bestuurder In het overleg met de bestuurder is het handig als de ondernemingsraad stevig in zijn schoenen staat. Het is het moment waarop de OR aan de bestuurder kan vertellen wat hij vindt van het beleid in de organisatie. Vaak zal de OR het […]

Lees verder