Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de cultuursector, de woonsector, de overheid en de zakelijke dienstverlening. Mijn werkwijze is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Waar kan ik u zoal bij helpen?

  • invloed uitoefenen
  • onderhandelen
  • vergaderen
  • teambuilding
  • Wet op de Ondernemingsraden
  • fusies
  • reorganisaties
  • klachtenbegeleiding

Recente artikelen

Toon alle artikelen

Flexibele werktijden

De tijd dat iedere werknemer van 9 tot 5 werkte ligt al ver achter ons. Flexibele werktijden gelden in vrijwel elke organisatie. Maar met de vanzelfsprekendheid waarmee de flexibilisering is omarmd, is ook de schaduwzijde steeds duidelijker geworden. Door de uitbreiding van de flexibele werktijden lijkt de grens tussen werktijd en privétijd verdwenen. Steeds vaker heerst de onuitgesproken verwachting dat men op elke moment van de dag, elke dag in de week voor het werk beschikbaar is. Deze ontwikkeling vraagt om een adequate reactie die leidt tot bescherming van werknemers. De OR kan in deze kwestie voor maatwerk zorgen.

Lees verder

Onderhandelen met de bestuurder

Onderhandelen met de bestuurder is niet eenvoudig. De bestuurder heeft over het algemeen meer ervaring met onderhandelen dan de ondernemingsraad. Hoe kun je dan toch als ondernemingsraad een goede tegenspeler zijn? Door de juiste technieken toe te passen. Eén van die technieken is het Excellent onderhandelen, ook wel de Harvard-methode van onderhandelen genoemd. De regels van het Excellent onderhandelen zijn het resultaat van langdurig onderzoek naar verschillende overlegsituaties over de hele wereld. Dat heeft geleid tot de vijf principes van Excellent onderhandelen.

Lees verder

Vastgoed in de zorg

Vastgoed is een onderwerp waar zorgverleners misschien niet meteen warm voor lopen. Het is wellicht ook niet het favoriete onderwerp van de OR. Maar vastgoed is een steeds belangrijker beleidsonderwerp geworden voor zorgbestuurders. In het komende jaar, 2018, wordt een finale stap gezet naar eigen verantwoordelijkheid voor vastgoed. Reden om er eens goed bij stil te staan. Eén op de vier bestuurders in de zorg spreekt namelijk uit dat het vastgoed wel eens dé oorzaak van faillissementen kan worden in het komende jaar. Voor de OR dus een onderwerp om niet te laten liggen.

Lees verder