Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de cultuursector, de woonsector, de overheid en de zakelijke dienstverlening. Mijn werkwijze is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Waar kan ik u zoal bij helpen?

  • invloed uitoefenen
  • onderhandelen
  • vergaderen
  • teambuilding
  • Wet op de Ondernemingsraden
  • fusies
  • reorganisaties
  • klachtenbegeleiding

Recente artikelen

Toon alle artikelen

De OR serieus nemen

De OR wil graag serieus genomen worden. Dat heeft de OR alleen in eigen hand als hij dat kan afdwingen. De OR kan er voor zorgen dat de bestuurder niet om hem heen kan. Dit gaat door inhoudelijk en strategisch een goede tegenspeler te zijn in het politieke spel. Dat vergt goede voorbereiding en uitvoering van het overleg met de bestuurder.

Lees verder

De stand van de medezeggenschap anno 2017

De medezeggenschap is in de afgelopen 6 jaar veranderd. Om dit goed in beeld te krijgen heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek laten doen naar de stand van de medezeggenschap. Er zijn werkgevers, werknemers en deskundigen geraadpleegd. Het beeld dat ontstaat is niet verrassend maar vraagt wel om nieuwe impulsen voor de medezeggenschap.

Lees verder

Feed-back in de OR

Feed-back geven en ontvangen is cruciaal bij het samen werken en leren in de OR. Door goede feed-back help je elkaar in het verbeteren van je gedrag. Om ervoor te zorgen dat de feed-back ook geaccepteerd wordt is het noodzakelijk om deze goed te formuleren. In dit artikel schets ik de belangrijkste regels voor het geven van effectieve feed-back. Ik ga ook in op wat het de ontvanger oplevert. Om dat te verhelderen presenteer ik het Johari-venster.

Lees verder