Maatwerk voor medezeggenschap

Vanuit Agnes Nibbeling Training en Advies begeleid ik ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezighoudt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de sector zorg en welzijn, de cultuursector, de woonsector, de overheid en alle organisaties die maatschappelijke diensten verlenen. Mijn dienstverlening is afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Waar kan ik u zoal bij helpen?

  • invloed uitoefenen
  • onderhandelen
  • vergaderen
  • teambuilding
  • Wet op de Ondernemingsraden
  • fusies
  • reorganisaties
  • klachtenbegeleiding

Recente artikelen

Toon alle artikelen

Het is toch maar een advies?

Het recht om advies te geven, dat is toch niet sterk? Een advies kan iemand toch zo naast zich neerleggen? Vaak is dat zo maar het adviesrecht van de OR telt zwaar. Het advies van een ondernemingsraad doet er toe. In dit artikel leg ik uit wat het adviesrecht van de OR zo sterk maakt. Het gaat daarbij om de betekenis van draagvlak in de organisatie maar ook om de waarde die externe spelers hechten aan een positief advies van de OR. Die eis van buitenaf is soms doorslaggevend voor het mogen uitvoeren van een besluit.

Lees verder

Kenmerken van effectieve communicatie

We communiceren voortdurend met elkaar, ook als we het zelf niet in de gaten hebben. Verbale communicatie, het gesproken woord, herkennen we natuurlijk meteen als communicatie. Maar de non-verbale communicatie, de communicatie door gedrag, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking, verloopt vaak ongemerkt. Toch heeft de non-verbale communicatie de meeste impact. Dit artikel gaat over de vraag wat de kenmerken zijn van goede communicatie.

Lees verder

Bewust beïnvloeden of beïnvloed worden

In het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder wil men elkaar beïnvloeden. Dat is ook de bedoeling. Maar het is goed om te weten hoe beïnvloeding verloopt. Daardoor kan de OR zelf beter beïnvloeden. Maar het is ook goed om te herkennen wanneer beïnvloeding plaatsvindt. In dit artikel worden vier stijlen van beïnvloeding beschreven zodat ze herkenbaar en bruikbaar worden.

Lees verder