Maatwerk voor medezeggenschap

Agnes Nibbeling Training en Advies is mijn bureau van waaruit ik begeleiding bied aan ondernemingsraden, cliëntenraden en iedereen die zich bezig houdt met invloed uitoefenen en belangenbehartiging. Mijn dienstverlening bestaat uit training, advisering en coaching.

Sectoren

Ik ben werkzaam voor de zorgsector, welzijnssector, de overheid, woningbouwcorporaties en alle hieraan verwante sectoren. Mijn diensten zijn afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Op grond van een goede analyse stellen we samen vast welke training of begeleiding nodig is. Daardoor is mijn dienstverlening altijd maatwerk.

Ondernemingsraad

Mijn visie op medezeggenschap is dat de ondernemingsraad de rol heeft van de countervailing power: de constructieve tegenkracht. De ondernemingsraad denkt mee. De ondernemingsraad is er niet om tégen te werken maar om voorstellen te toetsen zodat er een nog beter besluit genomen kan worden.

Meerdere belangen

In mijn dienstverlening aan ondernemingsraden richt ik me op personeelsbelang en organisatiebelang. De relatie tussen ondernemingsraad en de bestuurder keert vaak terug in de trainingen. Een goede samenwerkingsrelatie met de bestuurder acht ik noodzakelijk om echte resultaten te boeken.

Invloed

Invloed uitoefenen en belangen behartigen zijn vaardigheden die nodig zijn in verschillende situaties. Zo maken ook klachtenbegeleiders gebruik van mijn trainingen.

Agnes Nibbeling

neem contact op

Waar kan ik u zoal bij helpen?

  • invloed uitoefenen
  • onderhandelen
  • vergaderen
  • teambuilding
  • Wet op de Ondernemingsraden
  • fusies
  • reorganisaties
  • klachtenbegeleiding

Recente artikelen

Toon alle artikelen

4 Tips voor gemoedsrust in tijden van reorganisatie

In elke organisatie wordt wel eens gereorganiseerd. De aanleiding kan verschillen maar pijn doet het altijd. Bij reorganisaties hebben ondernemingsraden meestal adviesrecht. Dat is een mooie verworvenheid maar in de praktijk is het voor ondernemingsraadsleden een moeilijke tijd. Niet zelden melden OR-leden tijdens reorganisaties dat ze zich grote zorgen maken. Enkele OR-leden vertelden mij er soms ’s nachts van wakker te liggen. Vooral als de achterban teleurgesteld en boos is over de opstelling van de OR, wordt het moeilijk. Daarom hier 4 tips om deze lastige periode te doorstaan.

Lees verder

Tips voor kleine ondernemingsraden

Organisaties met vijftig tot honderd medewerkers hebben volgens de Wet op de Ondernemingsraden recht op een ondernemingsraad van vijf leden. Kleine ondernemingsraden hebben hun eigen vraagstukken. De omvang van de organisatie bepaalt sterk de manier waarop de ondernemingsraad in de organisatie staat en zijn resultaten kan behalen. In dit artikel geef ik vijf tips voor effectieve medezeggenschap door kleine ondernemingsraden.

Lees verder

Toetsingscriteria voor de OR

De OR staat sterker als hij inhoudelijk kan onderbouwen waarom er een advies of een instemming is gegeven. Voor een inhoudelijke reactie zijn toetsingscriteria nodig. In dit artikel beschrijf ik wat toetsingscriteria zijn en hoe een OR ze kan formuleren.

Lees verder